We kunnen allemaal veel meer
en veel beter doen dan we denken.

Accenpi is een management consultancy bedrijf. Wij streven ernaar de prestaties van bedrijven te verbeteren door het inzetten van onze ervaring en expertise in vier kerncompetenties. Wij bieden een weloverwogen, nauwkeurig en vaak onverwacht gezichtspunt in de menselijke dimensies van uw projecten en in uw organisatorische veranderingen om de verwachte voordelen ervan te vermenigvuldigen. Onze ambitie is vandaag en morgen een positieve en directe invloed te hebben op uw resultaten, uw imago, uw concurrentievermogen.

Stelt U zich voor … Wat als U het met onze hulp zou kunnen doen ? Wat zou eerst veranderd moeten worden ?

Mensen en bedrijven

Wij helpen bedrijven het potentieel van de mensen te ontketenen

Mensen en leiderschap ontwikkelen

We weten dat ze in staat zijn veel meer te doen dan wat ze nu doen ; maar er wordt hen vaak zo slecht gevraagd “zich in te zetten” dat ze het bijna niet meer kunnen doen …
Dit veroorzaakt stress en een intense en onopgeloste frustratie aan beide kanten van de management-grens.

Meer info

Crisissituaties

Hindernissen te boven komen, relaties vrijwaren

Oplossen & begeleiden

Wij helpen personen of groepen tijdelijke of structurele problemen te boven te komen:
Veranderings- , herstructureringstoestanden, crisis-of conflict- , ploegenharmonisering- of herdefinieerde visie-situaties, of, algemeen gesproken, elke situatie waarin de mensen zich tekort gedaan voelen…

Meer info

Tools

Beproefde werktuigen voor betere prestaties

Gecertificeerde facilitators van beproefde werktuigen

Met beproefde instrumenten helpen we de bedrijven hun managementprocessen en -stijl herdefiniëren en verrijken om beter te presteren. Wij zijn gecertificeerde facilitators van de tools die we gebruiken en perfect meester zijn: MBTI®, TKI, Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.

Meer info

Managementconsulenten, business coaches, trainers en bemiddelaars,
we werken overal waar relaties tussen mensen belangrijk zijn.

U bent de architect van uw eigen groei en die van uw bedrijf.
Accenpi komt van een Latijns woord dat “doen ontbranden, transformeren, veranderen” betekent.