Ethiek & Deontologische princiepen

 

 • De vertrouwelijkheid van alle gegevens garanderen.
 • De geheimhoudingsplicht strikt naleven.
 • Ervoor zorgen dat we volledig onafhankelijk en onpartijdig zijn.
 • Elke vorm van belangenverstrengeling vermijden; zo nodig, die aanklagen en een gunstige oplossing vinden voor onze klanten.
 • Binnen het kader en de grenzen van onze competenties blijven: nooit informatie of raad geven die vals of buiten onze expertise-gebieden is.
 • Slechts resultaten beloven en opleveren waarvoor alleen kan gezorgd worden, zonder tussenkomst van derden.
 • Voorstellen vervangen te worden door anderen als we denken dat we niet in staat zijn binnen de bepaalde termijn het verwachte niveau van dienstverlening te bezorgen.
 • Auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten in acht nemen.
 • De deontologische regels van de beroepen van onze verschillende kerncompetenties naleven en er onze klanten, bij hun eerste verzoek, oprecht en volledig over informeren.
 • Businesspartners kiezen die nagenoeg dezelfde ethische princiepen in acht nemen als de onze.
 • Onze klanten begeleiden om andere hulpmiddelen te vinden indien er een risico zou zijn dat die beginselen niet in acht genomen zouden worden.