champs-action

Teams ontwikkelen en coachen

 • Team coaching roadmaps creëren en uitvoeren : groepen en inter – teams (Tuckman, Belbin)
 • Teamgeest ontwikkelen om de samenhang en afstemming van de teamleden te versterken
 • Slimme en stimulerende “spelletjes” beoefenen

Individuele coaching

 • Professionele ontwikkeling begeleiden: aangepaste coaching programma voor Executives, Upper & Middle Management
 • Leiderschap ontwikkelen
 • De mensen helpen zichzelf beter te kennen – MBTI®: ontdekking en exploratie van het type (Carl Gustav Jung), analyse van de type-dynamiek, effecten op team management (communicatie, invloed, concessie, onderhandelen, problemen oplossen, samenwerken, temperamenten, conflicten hanteren, veranderingen aanvaarden, …)

Conflicten hanteren & bemiddelen

 • Crisissituaties beheren, spanningen en conflicten oplossen (Thomas – Kilmann)
 • Onderhandelen, beïnvloeden & afsluiten
 • Burgerlijke en handelszaken-bemiddelingsprocessen voeren (Federale Bemiddelingscommissie)

Veranderingsmanagement

 • Verandering begeleiden
  (Kubler Ross & Bruggen , Kotter)
 • Managementwijzigingen implementeren: rollen en functies herdefiniëren
 • Communicatiestromen rond dergelijke veranderingen coördineren (B.V. via website of intranet)
 • Leadership & Management
 • Situational leadership (Kenneth Blanchard & Paul Hersey)

Kennismanagement

 • Fantastische zaken doen door gewone mensen in staat te stellen hun potentieel te ontketenen en op een buitengewone manier te presteren
 • Het bedrijf doen groeien door de mensen te motiveren om de verborgen schatten die in hen liggen te onthullen

Visie en bedrijfsstrategie

 • De missie, visie, waarden en doelstellingen van een bedrijf, afdeling of team definiëren, en die in actieplannen omzetten
 • De communicatie en de implementatie ervan op alle managementniveaus beheren

Fusie & overname

 • De management- of culturele verschillen beoordelen, op elkaar afstemmen en verminderen wanneer bedrijven of groepen samengevoegd of overgenomen worden

Leiderschap & Management

 • Situationele leiderschap (Kenneth Blanchard en Paul Hersey)
 • Teach the teacher – coach the coach
 • Empowerment
 • Feedback & debriefing
 • Celebrating efficient mistakes
 • Remote collaboration
 • The Y, Z,… generations

Soft skills

 • Group Problem Solving
 • Brainstorming & creativity games
 • Communicatie: toespraak & mondelinge presentatie
 • Interviews
 • Netwerken
 • Stress management
 • Tijd- & prioriteitenbeheer
 • Meeting management
 • Mind mapping
 • Mirroring oefening “Als ik jou was”