Links naar wijze vrienden

birds on wire

Yellow Ideas – Creatief denken

De website voor degenen die graag creatief bezig zijn. Met de vele nieuwe technieken voor het faciliteren van creatieve bijeenkomsten die de website biedt, zult u uw creatieve praktijken en uw tactische of strategische brainstormingsessies kunnen verbeteren.

Om uw wildste, meest ‘gele’ plannen tot leven te brengen en u in staat te stellen die waar te maken. Om echt het verschil te durven maken: het onmogelijke is er om in vraag te worden gesteld!

www.yellowideas.com

Principiae – Communicatie

Twee communicatiedeskundigen die graag uw denkwijze inzake schriftelijke documenten, mondelinge presentaties, grafieken en meer in vraag stellen.

Ter gelegenheid van honderden opleidingen op alle continenten behalve Antarctica, in het Nederlands, Engels, Frans, en Spaans, en voor veeleisende publieken van ingenieurs, wetenschappers, zakenlui en andere rationele geesten, hebben Geneviève Casterman en Jean-luc Doumont een reputatie opgebouwd voor hun no-nonsense, rechtstreeks toepasbare en dikwijls levensveranderende aanbevelingen omtrent een brede waaier aan onderwerpen.

http://www.principiae.be

Instant Team Work – Groepsdynamiek

90% van de mensen denken dat ze niet kunnen zingen of een instrument bespelen. Een paar “bijzondere, gekke mensen” zullen u tonen hoe verkeerd deze bewering is. Ze maken teams of groepen (bestaande uit enkele of honderden mensen) “wakker” door ze samen Afrikaanse percussie- en traditionele instrumenten van welke aard dan ook te doen bespelen.

Ze stellen verschillende technieken voor om alle deelnemers te helpen ” het ritme te krijgen” van waanzinnige sessies waarin de mensen hun eigen tempo vinden en tegelijk hun collectieve creativiteit ontwikkelen. De mensen “geven alles wat ze hebben ” (echt lichaam en ziel) op een gebied dat meestal helemaal nieuw is voor hen, en ontdekken de vreugde van het samen gedeeld succes te vieren.

http://www.instantteamwork.com

Ark Group – Kennismanagement

Centrum voor Documentatie en Informatie gewijd aan het delen met professionelen van adviezen en expertise in de voorhoede van verschillende technologieën: kennis management, informatietechnologie, diverse juridische aspecten, …

Verzorgt opleidingen, publicaties, conferenties en seminars om hun kennis te verspreiden en hun zakelijke klanten in staat te stellen enkele van hun meest fundamentele processen in die sectoren beter te organiseren.

http://www.ark-group.com

Look at work – Look coaching

Pep uzelf op! Verbeter uw uiterlijk voorkomen. Maximaliseer uw potentieel. Spreekt uw imago voor u? Hoe ziet u uzelf? Zien anderen u op dezelfde manier? Bent u ergens naar op zoek om uw verborgen vermogen te onthullen door middel van uw uiterlijk voorkomen?

Florence is een persoonlijk imago -consultant die zakenvrouwen en -mannen adviseert en begeleidt om, in overeenstemming met hun innerlijke waarden, optimaal gebruik te maken van hun uiterlijk voorkomen. Ze deelt haar passie voor kleuren en mode en biedt haar deskundigheid om u te helpen die extra stap te vinden die wat u bijzonder maakt zal sublimeren. 

http://www.lookatwork.lu

PMR Europe – Bemiddeling

Het voorkomen, beheren en oplossen van conflicten. Onderhandelen en bemiddelen in al hun vormen en onder een dak: onderzoek, experimenteren, kennisoverdracht met betrekking tot (integratieve en distributieve) onderhandelings- en bemiddelingsvaardigheden door middel van opleidingen erkend door de federale bemiddelingscommissie, publicaties, conferenties en ontmoetingen tussen conflictoplossingsprofessionelen.

Geleid door twee consultants – ere-advocaten – met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van conflictpreventie en -beheer in bedrijven en erkende bemiddelaars in burgerlijke, commerciële, sociale en familiale zaken, biedt het adviesbureau erkende deskundigheid, uitgebreide theoretische en praktische kennis, een netwerk van erkende en ervaren bemiddelaars met verschillende professionele achtergronden.

http://www.pmr-europe.com

OPP – Tools om potentieel te onthullen

OPP help organisaties om het aanwezige talent van individuen en teams inzichtelijk te maken d.m.v. training, kennis en consultancy en biedt hiermee effectieve ondersteuning bij het identificeren en ontwikkelen van talent.

OPP is de Europese distributeur van de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) en andere toonaangevende psychometrische instrumenten.

http://www.opp.com

Philosophie & Management – Filosofie

Organiseren in-company lezingen en seminars die leiden tot vruchtbare uitwisselingen tussen (academische) filosofen en niet-filosofen (managers) over problemen in verband met management of business management.

Deze intense filosofische vraagstelling helpt managers de paradigma’s die – bewust of onbewust – invloed hebben op hun bestuurlijke praktijken in vraag te stellen, het helpt hen zich te bevrijden van de bestaande modellen en doctrines, “out-of-the-box” of “in -andere-boxes” te denken, doeleinden en middelen beter te onderscheiden en scheiden, een glimp op te vangen van andere mogelijke oplossingen voor hun complexe problemen, in één woord, betere beslissingen te treffen voor beter gegronde redenen…

http://www.philosophie-management.com

Ligue des optimistes – Optimisme

Groep die zich tot doel stelt een bewustwording, een mentaliteitsverandering teweeg te brengen naar meer optimisme, enthousiasme, blijmoedigheid, positief denken, durven & ondernemingsgeest toe, evenals respect en begrip tussen de burgers over alle grenzen heen.

Ervan overtuigd dat het denken de werkelijkheid creëert, bestrijden de leden ervan berusting, somberheid en negatieve ideeën. Ze willen de Culturele Revolutie initiëren van het optimistische realisme en vertrouwen in de toekomst, het soort vertrouwen dat doet verlangen naar en plezier vinden in actie opdat de wereld van morgen mooier, eerlijker en menselijker zou zijn dan nu het geval is.

http://www.liguedesoptimistes.be