Hebt u ooit nagedacht over…?

Stelt u zichzelf vragen die wakker schudden (*) om alert te blijven en uw eigen potentieel, dat van uw team en uw bedrijf een duwtje in de rug te geven.

(*) “Elke dag een half uur introspectie, meditatie hebben is essentieel, behalve natuurlijk , wanneer u het te druk hebt en inderdaad volkomen overbelast bent, zoals u juist nu bent. In dit geval, uiteraard, is een vol uur absoluut noodzakelijk”

Gandhi

Iedereen maakt foute

Wanneer ” vierde ” u voor de laatste keer een vergissing?
En waarom niet ?
Waarom uzelf beroven van dergelijke leermogelijkheden ? Zijn er geen middelen om de verlegenheid te overwinnen en geweldige voordelen eruit te halen ? Hebt u er ooit aan gedacht humor te gebruiken ?

Jongeren zijn belangrijk

Hoe betrekt u de “Y Generatie” bij uw bedrijf ?
Zij zullen binnenkort uw bedrijf besturen. Die aantrekken, integreren, echt en fundamenteel betrekken is vandaag dringend nodig. Hoe werkt u hieraan ?

Met gemoedsrust beheren

Hoe zet u uw teams ertoe aan dat ze in alle vrijheid nadenken en handelen ? Wat doet u voor uzelf ?
De juiste mix tussen kader en dwangbuis moet worden gevonden. Inderdaad, hoe kun je hopen nieuwe ideeën te vinden zonder dat er genoeg ruimte is om hun veelvoudige creatieve ideeën te ontwikkelen ? En hoe zit het met uw creativiteit ? Wat doet u ?

Hoe zit het met conflicten over het algemeen ? Hoe hanteert u die ?

Ruzie krijgen met iemand ? Ja maar waarom ?
De meeste mensen denken er niet echt over na hoe ze conflicten hanteren … ze doen zich voor, en ze behandelen die, dat is alles. Conflicten doeltreffend en efficiënt beheren kan, volgens ons, beginnen met te begrijpen dat u met verschillende “stijlen”, verschillende “modes” van conflicthantering kunt “spelen”.

Hebt u dashboards voor de menselijke ontwikkeling ?

Zijn ze van enig nut voor u ? Wat doet u er eigenlijk mee ?
Evoluties meten en bijhouden heeft weinig waarde als u niet inziet wat deze gegevens eigenlijk betekenen voor de mensen zelf. In staat zijn om vast te leggen wat niet met woorden uitgedrukt kan worden en mensen kunnen helpen om zich te ontplooien en vooruit te gaan wordt vaak zeer slecht getabuleerd. Het belangrijkste moet nog gedaan worden. Hoe houdt u daar rekening mee ?

Een heldere visie om altijd te weten waar u naartoe gaat

Hoe beleeft u uw droombeelden, uw dromen?
Wanneer was uw laatste afspraak met uzelf ? Hoe zit het met wat u stevig besloten had te doen ? Hoe ver bent u geraakt in die plannen ? Hebt u hulp nodig ?

Een “entente cordiale” in uw bedrijf

Wat is de ” relationele toon” in uw bedrijf ?
Dingen doen volstaat niet; je moet ook naar je waarden leven. Wat zijn de recente acties waargenomen door uw medewerkers ? Hoe mannen en vrouwen dingen waarnemen is wat telt. Zou u zich volkomen op uw gemak voelen als u een nieuwe medewerker over de waarden van uw bedrijf sprak, in aanwezigheid van een lid van uw team ?

Toegewijde mensen die je volgen

Bestaan uw teams uit mensen die daadwerkelijk betrokken zijn bij uw bedrijfsplan ?
Wat biedt u hen “in ruil daarvoor” ? Wat kunnen zij van u verwachten ? Wat weet u over hen ? Waarom denkt u dat ze u volgen ? Wat is hun eigen “interne brandstof” ?

Mens sana in corpore sano

Bent u ” in goede vorm” ? In uw hoofd ? In uw lichaam ? In uw relaties ?
Zou u zeggen dat u zich “beter dan ooit”, beter / slechter dan “vroeger” of “ergens anders” voelt ? Besteedt u uw energie aan andere dingen dan uw rol en functie? Gunt u uzelf mentale en fysieke pauzes, persoonlijke “gezonde check-ups” ? Regelmatig ?

 

U hebt natuurlijke talenten die nog niet aangeboord zijn

Verzorgt u al uw talenten? En waarom een aantal ervan niet ?
Wie “profiteert van de misdaad” ?
Hoe groeit de waarde van de “aandelen” van uw eigen bedrijf (uw “Mij, Mijzelf & Ik bedrijf”) ? Is die door de jaren heen steeds verder gestegen ? In uw ogen ? In de ogen van de anderen ? Hebt u, ten gevolge hiervan, het gevoel dat er nog meer energie en enthousiasme in uzelf zit ?

Essentieel en onvervangbaar zij

Wie bent u precies voor uw bedrijf ? Waar bent u bang voor ?
Met wie zou u ertoe bereid zijn erover te praten ? Denkt u niet dat de anderen precies zo redeneren, voor wat hen betreft ? Welke conclusies kunt u hieruit trekken ?

Altijd naar eer en geweten handelen

Hoe belangrijk is de ethiek in uw management ?
Hoe zorgt u ervoor dat u altijd binnen het strikte kader van uw competenties en uw rol blijft ? Wat doet u indien / wanneer u “dicht bij de randen komt” ? Wie kan u helpen “reframe”, weer de juiste focus te krijgen ?

Zelfstandig beslissingen treffen

Kent u uw eigen “Rubiks kubus” ? Welke grenzen van uw “persoonlijke kooi” beletten u autonoom te beslissen ?
Kunnen deze grenzen u beletten uw volledige potentieel te geven in uw taken en verantwoordelijkheden ? Hoe kunt u er dan ook meer voordeel uit halen ? Wat moet eerst veranderd worden ?

Weet u echt wie uw professionele “vrienden” zijn ?

Denkt u dat u een samenhangende groep bent? Over welke groep hebt u het ?
Hoeveel tijd en energie besteedt u er eigenlijk aan uw medewerkers te leren kennen ? En wat weten zij over u, denkt u ? Zou het de moeite waard zijn als ze wisten …?

Continue ontwikkelin

De CFO aan de CEO: “Wat gebeurt er als we in onze mensen investeren en die ons vervolgens verlaten ?”
De CEO: “En wat gebeurt er als we hen niet trainen en ze blijven ?”
Bent u zich bewust van de “onzichtbare schade” die ontstaat wanneer u niet durft in te zetten op de ontwikkeling van mensen ? Dus wat ?

Anticiperen , anticiperen

Hebt u soms “Ante Mortem Project Reviews” ? Wat kunt u ervan leren ?
De dood van een project simuleren, “alsof” het al gebeurd was, kan u veel nuttige inzichten bijbrengen. Wat zouden bijvoorbeeld nuttige lessen kunnen zijn met betrekking tot het project waar u momenteel mee bezig bent ?

Zwakte als kracht

Zou u durven zeggen dat “ik weet niet, maar ik zal erachterkomen !” antwoorden een kracht kan zijn ? Soms ? Nooit ? Staat u zichzelf toe het tegen uzelf te zeggen ?
Oosterse vechtsporten gebruiken dit gezegde nochtans op een zeer passende manier… En u weet ook heel goed dat de leider geen expert in alles kan zijn … Dus waarom blijft u dit doen ? Wat zou u daarbij kunnen winnen ?

 

Wat als?

Stelt u zich regelmatig open, stimulerende vragen ?
Wat als uzelf ondervragen tot nieuwe inspiraties leidde ?
Wat als …

  • U het unieke potentieel van uw teams en uw bedrijf kon vertienvoudigen ?
  • U Gordiaanse knopen kon ontwarren ?
  • U bij uw opleidingen echt leerde ?
  • U een toverstok had ?
  • Het “gewoon anders” of zelfs het “tegenovergestelde” was ?