mediation2

Luisteren en begrijpen om beter aan te pakken

De partijen begeleiden om geschillen bij te leggen en genegotieerde overeenkomsten te bereiken door middel van een integratief en vrijwillig onderhandelingsproces.
Resultaten, die de partijen rechtvaardig achten, worden vaak zeer snel bereikt.

Wat we doen

De relatie tussen de partijen in conflict beveiligen en stabiliseren
Een vrijwillig proces begeleiden en vergemakkelijken

Hoe we het doen

Een strikt formeel, structurerend en rustgevend kader opzetten
Een bewezen methodologie gebruiken in een erkend en officieel wettelijk kader
Op basis van een bemiddelingsprotocol de partijen begeleiden tot een formele geschillenbeslechtingsovereenkomst

De voordelen die u eruit haalt

Conflicten worden vaak snel geregeld
Er worden minnelijke schikkingen getroffen, gebouwd door de betrokkenen, met hun oplossingen (integratieve onderhandeling)
Gehomologeerde bemiddelingsakkoorden met de uitvoerbaarheid van een rechterlijke uitspraak

Conflict

De oorzaak van een conflict ligt meestal en vooral niet in de objectieve realiteit van de posities, maar in de perceptie die elke partij ervan heeft, en het is vaak juist dit verschil in perceptie dat het conflict veroorzaakt.

Bemiddeling : formeel kader

Zonder afbreuk te doen aan andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting, is bemiddeling een vrijwillig en vertrouwelijk proces van conflictenbeheer waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. De rol van de bemiddelaar is de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van de feiten, een eerlijke en redelijke overeenkomst uit te werken die aan de behoeften van elk van de betrokken partijen voldoet.

Deze alternatieve methode van geschillenbeslechting wordt beschreven, strikt gestructureerd en beheerd binnen een streng wettelijk kader (Wet van 21 februari 2005)