games

Intelligente & stimulerende spelletjes

 

Het potentieel van individuën en teams uit doen komen kan duizend zijwegen nemen
Wij helpen u, buiten het formele werkkader, nieuwe en onverwachte verbanden tussen collega’s opbouwen:

 

Door wat de groepen verenigt en het gevoel van verbondenheid met deze te versterken

In een ontspannen sfeer stellen we voor dat de deelnemers een aantal stimulerende creatieve activiteiten samen zouden doen. De mogelijkheden zijn eindeloos en veelvormig, alleen beperkt door onze verbeeldingskracht. Maar deze is grenzeloos! Vertel ons over uw dromen … We zullen de daarmee samenhangende activiteiten voor u vinden of scheppen.

Door bij te dragen tot het creëren van een sterke identiteit door de mensen herinneringen te laten delen, moeilijkheden te laten overwinnen en uitdagingen te laten delen.

Wij verrijken onze actie , onze programma’s met talrijke tegelijk grappige , serieuze en intelligente “spelletjes “, die intern of met geselecteerde externe partners ontwikkeld worden. Deze activiteiten, die een integraal onderdeel zijn van wat we inbrengen, verankeren wat geleerd wordt via de emoties van de deelnemers en doen op spectaculaire wijze de persoonlijkheden en samenwerkingsverbanden uitkomen. Bij fijn gebeitelde debriefings wijzen we de groep op alles wat die nuttig kan zijn.

 

Om intensief op de meest gevoelige aspecten van de menselijke relaties te werken, wenden we in onze opdrachten regelmatig dergelijke activiteiten aan.

Objectifs

 • Spiegel van het professionele leven
 • Onverwachte uitdagingen beheren
 • Wederzijds luisteren, groepscohesie
 • De anderen steunen
 • Intensieve interacties
 • Teamrollen
 • Het hoofd bieden aan tegenslag
 • Wederzijds vertrouwen

Activités

 • Samen koken, de dirigent zijn van een orkest, …
 • Improvisatiesessie, muziek, theater, clowns, …
 • Djembe, samen schilderen, …
 • Kin bal-competitie, blind lopen, …
 • zeilregatta, klimmen, …
 • Een commerciële video maken, filmproducent worden, …
 • Avonturen-, trektocht-uitdaging, …
 • Bomen beklimmen, …